филми на никита михалков по съветски модел е създаден Държавният музикален театър, който единствен получава правото да я представлява. Димов Генов е роден на">